Wat zal de No-deal Brexit voor jouw merk betekenen?

Artikel – Wat zal Brexit voor jouw merk betekenen

Het lijkt nu dan eindelijk zo ver te zijn; op 31 januari 2020 is de Brexit een feit. Het Britse Hogerhuis heeft op 22 januari 2020 de Brexit-wet goedgekeurd en de Britse koningin Elizabeth heeft de wet ondertekend. Het Europese parlement moet het akkoord op 29 januari nog wel goedkeuren.

Na 31 januari 2020 zal er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020 inwerking treden. Tijdens de overgangsperiode blijven de Europese regels en wetten nog voor het Verenigd Koninkrijk van kracht. De overgangsperiode kan met 2 jaar worden verlengd.

De Brexit zal binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk veel veranderingen met zich meebrengen. Ook op het gebied van het Intellectueel Eigendomsrecht, en dan met name voor wat betreft merken en modellen geregistreerd via het Europese merkenbureau.

Sinds 1996 is het mogelijk om via het Europese merkenbureau in Alicante (Spanje) je merk en model met een registratie te beschermen in alle lidstaten van de Europese Unie. Momenteel zijn dit 28 lidstaten. Nog wel.

Het Verenigd Koninkrijk is nu nog één van die lidstaten. Maar na de Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie.

Wat zijn dan nu de gevolgen voor de Europese merken en modellen? Is jouw merk of model na 31 december 2020 nog wel beschermd in het Verenigd Koninkrijk als je deze Europees hebt vastgelegd? Het antwoord is gelukkig positief.

Geregistreerde merken en modellen

Zowel in het geval van een terugtrekkingsakkoord als een “cliff-edge Brexit” (zonder terugtrekkingsakkoord) zullen alle Europese merken en Gemeenschapsmodellen, die al geregistreerd zijn, automatisch en kosteloos ook in de nationale merken- en modellenregisters van het Verenigd Koninkrijk worden ingeschreven en een nationale registratie krijgen onder Engels recht. Deze nationale registraties behouden tevens de datum waarop het betreffende merk of model in de Europese Unie was ingeschreven. Hiervoor hoef je als merkhouder niets te doen.


Europese aanvragen

Voor lopende Europese merkaanvragen ligt het iets anders. Hiervoor moet je als merk- of modelaanvrager (Deposant) actief actie ondernemen. Indien jouw Europese merk of model op het moment dat de Brexit een feit is en zich nog in de aanvraagfase bevindt dan heb je negen maanden de tijd (na 31 december 2020) om met behoud van de aanvraagdatum van jouw Europese aanvraag een merk- of modelaanvraag in het Verenigd Koninkrijk in te dienen. Voor het uitbreiden van lopende Europese merkaanvragen naar corresponderende nationale aanvragen in het Verenigd Koninkrijk zal het Britse merkenbureau wel de gebruikelijke taksen rekenen.