Registreren

Heb je veel tijd en geld gestoken in het laden van je merknaam? Is het impactvol als je morgen gedwongen je bedrijfsnaam moet veranderen? Wil je ook buiten jouw landsgrenzen dezelfde naam kunnen gebruiken? Dan is het verstandig om je naam als merk te registreren.

Benelux

v.a. € 550
 • Bescherming in de Benelux
 • Registratie in 1 of meerdere klasse(n)
 • Merkdepot door merkspecialist
 • 10 jaar geldig
 • Incl. registratie taksen v.a. €244,-

Europese Unie

v.a. € 1.350
 • Bescherming in de Europese Unie
 • Registratie in 1 of meerdere klasse(n)
 • Merkdepot door merkspecialist
 • 10 jaar geldig
 • Incl. registratie taksen v.a. €850,-

Internationaal

Op aanvraag
 • Internationale bescherming
 • Registratie in 1 of meerdere klasse(n)
 • Merkdepot door merkspecialist
 • 10 jaar geldig

5 redenen om een merkregistratie te doen:
1. Jouw merk onderscheidt je van anderen en vertegenwoordigt de goodwill van jouw onderneming. In de branding en marketing van het merk gaat veel tijd, energie en geld zitten. Daarom is het van groots belang dit te beschermen.
2. Startende ondernemers denken dat een handelsnaamonderzoek bij de Kamer van Koophandel voldoende is om te bepalen of zij deze bedrijfsnaam mogen voeren. Dit is niet zo! Je moet altijd ook de merkenregisters raadplegen om de beschikbaarheid van jouw bedrijfsnaam te checken.
3. Zonder merkregistratie geniet jouw merknaam en/of logo geen merkenrechtelijke bescherming en kun je niet optreden tegen inbreukmakers. Een merkregistratie bewijst zijn waarde voor de rechter.
4. Een merkregistratie geeft een exclusief gebruiksrecht vanaf depotdatum. Indien een concurrent op een eerder tijdstip een soortgelijke naam of logo registreert, dan zou dit tot problemen kunnen leiden. Veel platforms zoals bol.com en amazon.com verlangen dat je een merkregistratie hebt als je jouw producten wilt verkopen via hun platform.
5. Een merkregistratie is tien jaar geldig en kan onbeperkt worden verlengd. Een merkregistratie kun je bijvoorbeeld verkopen of in licentie geven. Dit is geld waard.

Aan welke vereisten moet een merk voldoen?

Een merk moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen om voor registratie in aanmerking te komen. Als je merkdepot hier niet aan voldoet, kan het merkenbureau het weigeren en krijg je de gemaakte depotkosten niet vergoed. Je krijgt dan ook geen merkrechten. Het is dus belangrijk om hier goed bij stil te staan. Waar moet je merk dan allemaal aan voldoen?
Een merk moet voldoende onderscheidend vermogen hebben;
Een merk mag niet beschrijvend zijn;
Het merk mag niet in strijd zijn met de openbare orde / goede zeden;
Een merk mag niet misleidend zijn;

Wanneer is een merk niet voldoende onderscheidend?
Een van de doelen van een merk is dat het gebruikt wordt om bepaalde producten en diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden van andere ondernemingen. Als het merk onderscheidend vermogen mist, kan een gemiddelde consument niet herkennen dat een product en/of dienst afkomstig is van een bepaalde onderneming. Banale tekens en simpele figuren kunnen bijvoorbeeld al snel onderscheidend vermogen missen. Veelal zijn merken die beschrijvend zijn ook niet voldoende onderscheidend.

Wanneer is een merk beschrijvend?
Als een merk de eigenschappen van de producten en/of diensten beschrijft, kan een merk als beschrijvend worden gezien. Zo is de merknaam Apple niet beschrijvend voor de verkoop van computers, maar wel voor de verkoop van appels. Daarom kun je Apple niet registreren voor de klasse 31 voor “verse appels”. Zo kan een fietsenmaker ook niet de merknaam fietsenmaker registreren en dan deze term monopoliseren en anderen beletten de term fietsenmaker te gebruiken. Deze weigeringsgrond bestaat, omdat men van mening is dat elke fietsenmaker zichzelf fietsenmaker moet kunnen noemen.

Wanneer is een merk in strijd met de openbare orde of goede zeden?
Een merk is bijvoorbeeld in strijd met de openbare orde als ze in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Een merknaam die beledigt of discrimineert kan dus in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Een interessant voorbeeld: Is Zwarte Piet als merk voor bleekmiddelen toegestaan? Het depot Ready to Fuck voor o.a. kleding werd onlangs geweigerd door het merkenbureau.

Wanneer is een merk misleidend?
Een merk is misleidend als het bepaalde elementen bevat, die tegenstrijdig zijn met de waren en diensten waarvoor het merk gedeponeerd is, en waardoor het gebruik van het merk misleiding van het publiek tot gevolg kan hebben. Een voorbeeld van misleiding is een afbeelding van een koe op een pak plantaardige boter. Het publiek zou kunnen denken dat het om roomboter gaat.

Download hier de checklist voor een merkregistratie.

Wat voor soort merken kun je registreren?
Bekijk het hier.


In welke klassen kun je een merk registreren?
Als je een merk deponeert, dien je aan te geven voor welke producten of diensten je jouw merk wilt gaan gebruiken de komende 10 jaar. Al deze producten en diensten zijn om administratieve redenen ingedeeld in 45 verschillende categorieën (classificatie).
De door jou gekozen producten en diensten bepalen hoe groot de beschermingsomvang van je merk is. Des te meer klassen je registreert des te groter is de beschermingsomvang van je merk. Je merkrecht is alleen geldig voor de producten en diensten waarvoor je hebt geregistreerd en je kunt na het depot geen klassen toevoegen aan je bestaande depot. Dus als je nu een kledingmerk wilt beginnen en alleen in klasse 25 voor kleding registreert, dan kun je niet een half jaar later nog bijvoorbeeld klasse 18 voor tassen toevoegen. Denk dus goed na voor welke goederen en diensten je merk wilt gebruiken de komende 10 jaar.


Classificatie overzicht
Dit zijn de standaard 45 klassen waarvoor je een merk kunt deponeren. Let op deze lijst is zeker niet limitatief, maar een beperkt overzicht van de classificatie mogelijkheden. Onze merken specialisten stellen met jou de classificatie op. Een goede klassen omschrijving bepaalt de beschermingsomvang van jouw merkregistratie en bewijst zijn waarde voor de rechter.


In welke landen kun je een merk registreren?

Benelux

Europese Unie

Internationaal

Denk goed na in welke landen je de komende jaren actief gaat zijn en registreer je merk in die landen en wees niet te zuinig. Wist je dat Burger King in Australië geen Burger King heet, maar Hungry Jacks omdat er al een eerdere merkregistratie Burger King was?


Wie wordt de merkhouder?
Denk goed na wie de eigenaar van het merk wordt m.a.w. op welke naam ga je het merk registreren? Het is verstandig om je merk niet te deponeren op naam van bijvoorbeeld een werkmaatschappij als daar veel risico’s en financiële verplichtingen in zitten (denk aan een huurovereenkomst, personeelskosten etc). Het is beter om je merk (veilig) op een holding of zogenaamde IP B.V. te registreren. Mocht de werkmaatschappij onverhoopt failliet gaan, dan dien je de merkrechten (vaak voor de hoofdprijs) terug te kopen van de curator. Dat wil je niet. Dit gebeurde bij muziekplatform www.plugify.nl. Via dit platform kun je DJ’s en Muziekbands etc. boeken. Dit platform had via crowdfunding EUR 750.000 opgehaald en toen dat op was ging het platform helaas failliet. Een van de eigenaresses wilde graag doorstarten. De domeinnamen en de merknamen zaten helaas in de failliete werkmaatschappij en dus moesten deze worden teruggekocht van de curator. De curator kan deze domeinnamen en merknamen natuurlijk maar 1x verkopen en verkoopt ze dan aan de hoogste bieder. Deze situatie kun je voorkomen door de domeinnamen, merknamen en auteursrechten niet onder te brengen in een risicovolle werkmaatschappij, maar door deze over te dragen naar een holding of aparte IP BV waar geen risico’s in zitten. Het is dan wel verstandig om een schriftelijke licentieovereenkomst te sluiten tussen je werkmaatschappij en de holding of IP B.V. Wij helpen je daar graag bij!


Hoe lang duurt de registratieprocedure?
De afronding van de registratieprocedure in de Benelux of Europese Unie duurt gemiddeld 3-5 maanden. Jouw merk geniet bescherming vanaf depotdatum, maar je kunt pas in rechte optreden als de registratie is afgerond.Waarom je domeinnaam registeren?
Een website bereik je via de domeinnaam. Het registreren van jouw domeinnaam is dus essentieel als jij een website wilt gebruiken. Ook kan je hier een e-mailadres aan koppelen, wat een professionele uitstraling geeft als je met klanten communiceert. Bij domeinnamen geldt bovendien (in beginsel) het bekende gezegde: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Is een ander eerder geweest met zijn domeinregistratie? Dan leert de praktijk dat het knap lastig kan zijn deze op te eisen en zelf te gaan gebruiken. Vaak moeten er grote sommen geld betaald worden voordat je een dergelijke domeinnaam over kan nemen. Dat zou zonde zijn. Een voorbeeld is Ajax. Dit is een merk voor zowel een voetbalclub, een schoonmaakmiddel als een brandblusser. Ajax.nl verwijst naar de website van de voetbalclub, maar Ajax.com verwijst door naar de website van Colgate-Palmolive, de merkhouder van Ajax het schoonmaakmiddel. De merkhouder die als eerste Ajax.nl registreert heeft deze domeinnaam en dan een andere merkhouder deze domeinnaam niet zomaar opeisen.

Er zijn nog meer risico’s verbonden aan het niet tijdig registreren van jouw domeinnaam.


Welke domeinnaam extensies zijn nu populair?
De volgende domeinnamen zijn nu populair: nft, .eth, .crypto, .blockchain

Heb je ze al geregistreerd?


Wie wordt de domeinnaamhouder?
Denk goed na wie de eigenaar van de domeinnaam wordt m.a.w. op welke naam ga je de domeinnaam registreren? Het is verstandig om je domeinnaam niet te deponeren op naam van bijvoorbeeld een werkmaatschappij als daar veel risico’s en financiële verplichtingen in zitten (denk aan een huurovereenkomst, personeelskosten etc). Het is beter je domeinnaam veilig op een holding of zogenaamde IP BV te registreren. Mocht de werkmaatschappij onverhoopt failliet gaan dan dien je de domeinnamen (vaak voor de hoofdprijs) terug te kopen van de curator. Dat wil je niet. Dit gebeurde bij muziekplatform www.plugify.nl. Via dit platform kun je DJ’s, Muziekbands etc boeken. Dit platform had via crowdfunding EUR 750.000 opgehaald en toen dat op was ging het platform helaas failliet. Een van de eigenaresses wilde graag doorstarten. De domeinnamen en de merknamen zaten helaas in de failliete werkmaatschappij en dus moesten deze worden teruggekocht van de curator. De curator kan deze domeinnamen en merknamen maar 1x verkopen en verkoopt ze aan de hoogste bieder. Deze situatie kun je voorkomen door de domeinnamen, merknamen, modelregistraties en ideeregistraties niet onder te brengen in een risicovolle werkmaatschappij, maar door deze over te dragen aan een holding of aparte IP BV waar geen risico’s in zitten. Het is dan wel verstandig om een schriftelijke licentieovereenkomst te sluiten tussen je werkmaatschappij en de holding of IP B.V.


Hoe lang duurt de domeinnaam registratie procedure?
Je domeinnaam is een jaar geldig en kan onbeperkt worden verlengd, We kunnen de domeinnaam binnen een dag voor je registreren of je kunt het zelf doen via onze TMSIP Tool.


Waarom je idee registreren?
Een idee of gedachte wordt niet beschermd door een auteursrecht. Zoiets is namelijk niet waarneembaar. Pas als een idee of een werk is uitgewerkt is het te beschermen. Een werk dient een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en een persoonlijke stempel van de maker te dragen, wil het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of een werk auteursrechtelijk beschermd is of niet en hoe groot de beschermingsomvang is. Wij kunnen jouw werk registreren. Met een registratie kun je in ieder geval bewijzen op welke datum jij dit werk al had en of je dus eerder bent dan de eventuele inbreukmaker. Een ideeregistratie voor 5 jaar kost 47,- euro. Ook is het verstandig om de naam van het concept als merk te registreren. Onze specialisten vertellen je daar graag meer over.


Wie wordt de houder van het idee?
Denk goed na wie de eigenaar van de idee registratie wordt m.a.w. op welke naam ga je het idee registreren? Het is verstandig om je idee niet te deponeren op naam van bijvoorbeeld een werkmaatschappij als daar veel risico’s en financiële verplichtingen in zitten (denk aan een huurovereenkomst, personeelskosten etc). Het is beter om je idee veilig op een holding of zogenaamde IP BV te registreren. Mocht de werkmaatschappij onverhoopt failliet gaan dan dien je de idee registratie (vaak voor de hoofdprijs) terug te kopen van de curator. Dat wil je niet. Dit gebeurde bij muziekplatform www.plugify.nl. Via dit platform kun je DJ’s, Muziekbands etc boeken. Dit platform had via crowdfunding EUR 750.000 opgehaald en toen dat op was ging het platform helaas failliet. Een van de eigenaresses wilde graag doorstarten. De auteursrechten, domeinnamen en de merknamen zaten helaas in de failliete werkmaatschappij en dus moesten deze worden teruggekocht van de curator. De curator kan deze domeinnamen en merknamen maar 1x verkopen en verkoopt ze aan de hoogste bieder. Deze situatie kun je voorkomen door de domeinnamen, merknamen, modelregistraties en idee registraties niet onder te brengen in een risicovolle werkmaatschappij, maar door deze over te dragen aan een holding of aparte IP BV waar geen risico’s in zitten. Het is dan wel verstandig om een schriftelijke licentieovereenkomst te sluiten tussen je werkmaatschappij en de holding of IP B.V.


Hoe lang duurt een idee registratie?
Registreer eenvoudig en snel je idee via ideeregister.nl. Wij kunnen je idee binnen 1 werkdag registreren, jouw idee geniet dan 10 jaar van bescherming.


Waarom je model registreren?
Door middel van een modelregistratie bescherm je de vormgeving van jouw product, de uiterlijke kenmerken. De werking van een product geniet door middel van een modelregistratie geen bescherming. De kosten van een Europese modelregistratie zijn 950,- euro ex BTW. Jouw model is dan vijf jaar beschermd. Hierna kan het model nog vier keer met vijf jaar worden verlengd. De maximale beschermingsduur van een model is dus 25 jaar.

Om een model rechtsgeldig voor bescherming te kunnen deponeren moet het model nieuw zijn en een eigen karakter hebben, op het moment van aanvragen.


Wat is er nodig voor een modelregistratie?
Om het model te deponeren hebben we maximaal zeven aanzichten van het model nodig, namelijk:
1. Perspectivisch aanzicht;
2. Bovenaanzicht;
3. Onderaanzicht;
4. Zijaanzicht rechts;
5. Zijaanzicht links;
6. Vooraanzicht;
7. Onderaanzicht.

Daarnaast dient het model op een neutrale achtergrond gefotografeerd te zijn, bijvoorbeeld een witte vloer, bij voorkeur zonder schaduw. Lijntekeningen hebben echter de voorkeur.


Wie wordt de modelhouder?
Denk goed na wie de eigenaar van de modelregistratie wordt. M.a.w. op welke naam ga je het model registreren? Het is verstandig om je model niet te deponeren op naam van bijvoorbeeld een werkmaatschappij als daar veel risico’s en financiële verplichtingen in zitten (denk aan een huurovereenkomst, personeelskosten etc). Het is beter op je idee veilig op een holding of zogenaamde IP BV te registreren. Mocht de werkmaatschappij onverhoopt failliet gaan dan dien je de modelregistratie (vaak voor de hoofdprijs) terug te kopen van de curator. Dat wil je niet en kun je dus makkelijk voorkomen.

Hoe lang duurt een modelregistratie procedure?
Onze specialisten kunnen jouw depot binnen 2 werkdagen registreren. Je modelregistratie is vijf jaar geldig en kan vier keer worden verlengd. Je model is dus maximaal 25 jaar geldig. 

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.