Legalmatters vordert doorhaling merkregistratie Zwarte Piet

Op 12 oktober 2014 is het woordmerk ZWARTE PIET geregistreerd in de Benelux voor onder andere bleekmiddelen, reinigingsmiddelen, zepen, installatie van roetfilters, bouw van schoorstenen en afzuiginstallaties. Mag dat zo maar?


Het Bureau voor de intellectuele eigendom mag merken weigeren in te schrijven in het merkenregister, die in strijd zijn met de goede zeden, openbare orde of beschrijvend zijn. Blijkbaar vond het Bureau in 2014 dat het merk niet aanstootgevend of racistisch was, en dus niet in strijd met de goede zeden en openbare orde. 


LegalMatters.com zal op korte termijn een procedure bij het Bureau voor het Intellectuele eigendom aanhangig maken en doorhaling van het merk ZWARTE PIET vorderen. Boekel: “Ik wil niemand de zwarte piet toespelen, maar ik ben wel benieuwd of het Bureau voor de Intellectuele Eigendom anno 2019 het standpunt durft in te nemen of het woordmerk ZWARTE PIET inmiddels aanstootgevend is of racistisch. Daarom zullen we op korte termijn deze zaak aanhangig maken”.

Het Bureau heeft wel vaker merkdepots geweigerd die aanstootgevend waren, zoals de term JODEN voor douchekoppen. Daarentegen is het woordmerk SECRET HITLER (registratienummer 1419222) voor bordspelen en kaartspelen er in 2018 bij het Internationale merkenbureau er wel doorheen gekomen. 


Het is dus juridisch interessant om te bekijken of een merkregistratie kan evolueren tot een aanstootgevend of racistisch merk. Zo werd in januari 1989 het woordmerk “BUYS NEGERZOENEN” gedeponeerd in de Benelux (registratienummer 456234) en later in 2004 in de gehele Europese Unie (registratienummer 004147013). Toch gebruikt de fabrikant het geregistreerde merk BUYS NEGERZOENEN niet meer, maar inmiddels wel de neutrale term “zoenen”. Je ziet merkhouders zo met de tijd meegaan. In de geschiedenis gebeurt dit wel vaker. Zo veranderde in 1965 de titel van het roman van “Ten little Niggers” in “Ten little Indians”. Daar is helemaal niets mis mee en wellicht kan dat voor ons Sinterklaas feest ook geen kwaad.

Over LegalMatters

Wij zijn brandprotectors. Voor toonaangevende cliënten in de Sport, Fashion, Media & Entertainment onderzoekt, deponeert, bewaakt en handhaaft LegalMatters wereldwijd de merkrechten- en modelrechten. LegalMatters is in 2014 opgericht door Piet-Hein Boekel en Albert Oegema en gevestigd in Amsterdam.