Laten we goed op elkaar passen in deze onzekere tijd

Graag willen we je op de hoogte brengen van de maatregelen die LegalMatters heeft genomen om de ‘business as usual’ en het proces rondom lopende zaken voor onze cliënten te waarborgen en te informeren over de mogelijke consequenties die de COVID-19-pandemie veroorzaakt bij juridische procesvoering.

Recente ontwikkelingen in Nederland

In navolging van de COVID-19-ontwikkelingen in Nederland heeft de regering besloten om scholen, kinderdagverblijven, restaurants, musea en andere openbare ruimtes met te sluiten. Verder is er bij iedereen op aangedrongen om indien mogelijk thuis te werken, en zo verdere verspreiding van COVID-19 te beperken.

LegalMatters werkt volledig op afstand

LegalMatters heeft besloten om de aanbevelingen van de regering, die wij onvermijdelijk achten voor de veiligheid en bescherming van onze samenleving en vooral voor de kwetsbare personen daarin, op te volgen. Dit houdt in dat onze advocaten en medewerkers voorlopig op afstand zullen werken. We hebben ons goed voorbereid op deze situatie en blijven volledig operationeel. Onze IT-infrastructuur stelt ons in staat om op een veilige en efficiënte manier op afstand te werken. We zullen onze cliënten op dezelfde manier kunnen blijven helpen als je van ons gewend bent. Bijeenkomsten zullen in ieder geval tot 6 april 2020 uitsluitend telefonisch of via videoconferentie plaatsvinden.

Nederlandse rechtbanken per 17 maart 2020 gesloten

De Nederlandse rechtbanken zijn met ingang van 17 maart 2020 gesloten. Indien je in Nederland betrokken bent bij een lopende rechtszaak, is de kans groot dat de hoorzitting(en) en/ of deadlines hierdoor worden verzet. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de verschillende posities waarin civiele geschillen zich op dit moment kunnen bevinden, maar het is duidelijk dat we erop voorbereid moeten zijn dat dit voor vertraging zal zorgen. We volgen de berichtgeving van de rechtbanken op de voet en we zullen, indien van toepassing, je zo snel als mogelijk is op de hoogte brengen van de gevolgen voor jouw lopende of toekomstige geschillen in Nederland.

EUIPO

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie heeft ons laten weten dat alle tijdslimieten die tussen 9 maart en 30 april 2020 verstrijken, worden verlengd tot 1 mei 2020.

BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom zal met minimale bezetting open blijven. Voor de duur van de door de regering opgelegde COVID-19-maatregelen zal het BOIP aanvragen niet intrekken omdat een termijn niet is nagekomen.

Tot slot

Het is onzeker wat de volgende fasen van de COVID-19-uitbraak ons zullen brengen en mogelijk van ons verlangen. We blijven de situatie nauwlettend evalueren en stellen je op de hoogte van eventuele aanpassingen in de wijze waarop wij onze diensten kunnen verlenen, of van relevante juridische implicaties.

Aarzel niet om in de tussentijd contact met ons op te nemen als je specifieke vragen of opmerkingen hebt.

Laten we goed op elkaar en onszelf passen in deze onzekere tijden.

Namens alle medewerkers van LegalMatters,

Piet-Hein Boekel

CEO LegalMatters