Privacy beleid & cookies​

Privacyverklaring
LegalMatters.com neemt uw privacy en bescherming van uw gegevens serieus. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die u ons geeft in verband met de door ons aan u verstrekte diensten, producten of uw bezoek aan onze website te beschermen om zodoende uw privacy te waarborgen. LegalMatters.com houdt zich bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we je kunnen identificeren. De gegevens waarmee LegalMatters.com, een natuurlijke persoon, zoals jou, kan identificeren zijn bijvoorbeeld jouw naam of jouw BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij verwerking van persoonsgegevens ongeacht of dit automatisch gebeurt gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen, opslaan of juist het wissen of vernietigen van jouw gegevens. LegalMatters.com verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@legalmatters.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
LegalMatters.com verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren
LegalMatters.com zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: …

Delen met anderen
LegalMatters.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
LegalMatters.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LegalMatters.com gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
LegalMatters.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van LegalMatters.com bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan LegalMatters.com te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LegalMatters.com heeft hier geen invloed op. LegalMatters.com heeft Google geen toestemming gegeven om via LegalMatters.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SharpSpring
Wij gebruiken de software van SharpSpring om onze online activiteiten te analyseren en meetbaar te maken. Zo krijgen wij inzicht in de manier waarop een bezoeker de website gebruikt. Bijvoorbeeld de verwijzingsbron, de duur van het bezoek, een eerder bezoek, bekeken pagina’s en downloads. Zo kunnen we beter inspringen op de interesses van de bezoeker en onze online activiteiten optimaliseren.

Kijk voor meer informatie op: https://sharpspring.com/legal/privacy/

Nieuwsbrief
Indien je ons nieuwsbrief ontvangt en deze niet meer wil ontvangen, kan jij te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in het hoofdstuk hieronder. In de nieuwsbrief tref jij echter ook een link aan om je af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@legalmatters.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. LegalMatters.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 • LegalMatters.com
 • Tel: 088 – 6288 388
 • E-mail: info@legalmatters.com
 • Keizersgracht 620
 • 1017 ER Amsterdam

LegalMatters.com is de handelsnaam van Law Fathers B.V. geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, op bovengenoemd adres, onder nummer: 62322443. Law Fathers Services B.V.  is licentiehouder van de handelsnaam LegalMatters.com.

Beveiliging
LegalMatters.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@legalmatters.com

Wijziging Privacy Statement
LegalMatters.com behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

How can we assist you?

Registering and protecting your company name, product name or logo as a trademark, legal advice, contracts and documents, business agreements and conflict resolution.

Worldwide brand protectors

Keizersgracht 620

1017 ER Amsterdam

+31 88 62 88 388

info@legalmatters.com

Stay tuned!

Stay up to date with the latest news.
Sign up for our newsletter.