Beschermen

Na het registreren is het belangrijk dat je jouw merk goed bewaakt en beschermt. Door middel van ons bewakingsabonnement geniet jouw merk optimale bescherming.

Benelux bewaking

v.a. € 125
  • Bewaking in 3 klassen.
  • Aanvullende klasse €30,- 

Europese bewaking

v.a. € 275
  • Bewaking in 3 klassen.
  • Aanvullende klasse €75,-

Wereldwijde bewaking

v.a. € 350
  • Bewaking in 3 klassen.
  • Aanvullende klasse €120,-

Waarom merkbewaking?
Wij raden je aan om een bewakingsabonnement af te sluiten om je merk optimaal te beschermen. Dit zijn de vijf belangrijkste redenen om dat te doen:

1. Je komt te weten wanneer iemand anders een merk heeft gedeponeerd dat mogelijk inbreuk maakt op jouw merk.
2. Je kunt daartegen tijdig in actie komen en voorkomen dat het conflicterende merkdepot wordt ingeschreven in het merkenregister.
3. Tijdig optreden tegen een conflicterend depot zorgt ervoor dat jouw merk sterk en onderscheidend blijft en dat niemand ongevraagd kan meeliften op het succes van jouw merk.
4. Het is goedkoper om oppositie in te stellen tegen een conflicterend merkdepot dan op te treden tegen een merk dat al is ingeschreven in het merkenregister.
5. Tijdig actie nemen tegen het merkdepot kan voorkomen dat de derde het merk alvast in gebruik neemt en je ook maatregelen moet treffen tegen het inbreukmakend gebruik, met alle bijkomende kosten van dien.


In welke landen wil je bewaking en wat kost dat?

Merkbewaking in drie klassen in de Benelux en in de Europese Unie of wereldwijd kost slechts respectievelijk € 125,- of € 275,- of € 350,- ex BTW per jaar. De bewaking wordt jaarlijks verlengd indien het niet één maand voor afloop wordt opgezegd.


Waarom domeinnaambewaking?
Met domeinnaam bewaking houden wij bij welke domeinnamen er elke week geregistreerd worden, die op jouw merk lijken. Waarom is dit belangrijk?

1. Elke week krijg je een melding van alle nieuwe geregistreerde domeinnamen die op die van jou lijken en potentieel gevaar kunnen vormen.
2. Een inbreukmaker wordt vroegtijdig opgemerkt en heeft daardoor niet lang de tijd om schade aan te richten.
3. Je kan phishing beter voorkomen.
4. De kans op een datalek is kleiner en wordt eerder opgemerkt.
5. Je kan nu een poging doen bepaalde domeinnamen op te eisen.


Voorkom phishing
Phishing via Marktplaats
In 2014 was er een groep oplichters actief die via Marktplaats adverteerden voor producten op nepwebsites. Via e-mailaccounts die afkomstig leken te zijn van Marktplaats namen ze contact op met adverteerders. Er werd een mail gestuurd met de mededeling dat ze hun wachtwoord hadden geprobeerd te veranderen en als zij dat niet waren geweest, ze dit konden wijzigen via een toegestuurde link. Via deze link moesten zij inloggen op hun account, wat niet hun account bleek te zijn, maar een nagemaakte Marktplaats omgeving. Op die manier hadden de oplichters hun inloggegevens achterhaald en hebben ze met hun accounts advertenties geplaatst. Door ervoor te kiezen meer te betalen, werd de zichtbaarheid van de advertenties vergroot. Via de advertentie konden mensen telefoons, laptops, game consoles, etc. kopen op een nepwebsite van bijvoorbeeld Mediamarkt of BCC. Deze websites werden onder andere genoemd: mediamarkt-webshop.com, dealsbijbcc.com en outlet-bcc.com. Deze nepsites waren nagenoeg niet te onderscheiden van de echte website. De hele winkelbeleving met producten in je winkelwagentje zetten, afrekenen via iDeal, een chatoptie, alles was nagemaakt. De consumenten betaalden bijvoorbeeld via iDeal en het geld kwam bij de oplichters terecht. De producten werden uiteraard nooit geleverd.

De volledige uitspraak lees je hier terug.


Stop een datalek
Pathe CEO-fraude
In 2018 is een e-mailadres van de CEO van Pathé nagemaakt. De oplichters hadden een domeinnaam geregistreerd waaraan ze een e-mailadres konden koppelen die van de CEO leek te zijn. Via dat e-mailadres hebben ze contact opgenomen met de Managing Director en de Director Finance. Hen werd meerdere malen gevraagd gelden over te maken om een investering in Dubai te kunnen bekostigen. Toen er uiteindelijk vanuit de moedervennootschap vragen werden gesteld over de verdwenen gelden, kwamen ze er achter dat ze slachtoffer zijn geworden van een zogenaamde CEO-fraude. Volgens een onderzoek van de bedrijfsrecherche bleek dat het ging om een zeer professionele groep fraudeurs die met geraffineerde communicatie het vertrouwen van hooggeplaatste Pathé medewerkers wisten te winnen. De oplichters hebben Pathé meer dan 19 miljoen euro weten te ontfutselen.

De volledige uitspraak lees je hier terug.


Wat kan je hier tegen doen?
Het is aan te raden om meerdere domeinnamen met verschillende extensies te registreren, dus niet alleen de .nl maar ook de .com, .eu, .shop of .store. Het is echter lastig om van te voren te bedenken welke domeinnamen je allemaal zou moeten registreren om deze risico’s uit te sluiten. Wij hebben een domeinnaam bewakings tool ontwikkeld, waarmee we bij kunnen houden welke domeinnamen er geregistreerd worden die op jouw domeinnaam lijken of jouw merknaam bevatten. Zo kunnen we onze klanten op de hoogte houden van potentieel risicovolle domeinnamen en kunnen zij hiertegen optreden. Lees hier meer over deze tool.


Wat kan ik doen tegen copy cats?

Sommatiebrief
De mogelijkheid bestaat om een sommatiebrief te sturen naar de inbreukmaker. Hierin wordt de inbreukmaker gesommeerd om te stoppen met inbreuk te maken op jouw eerdere merkregistratie. De vordering is gebaseerd op artikel 2.20 BVIE of artikel 9 UmVo (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207&from=EN). In sommige gevallen kan ook schadevergoeding of winstafdracht worden gevorderd van de inbreukmaker. Volgens artikel 1019h Rv dient de inbreukmaker de (juridische) kosten te betalen.

Oppositie procedure in de Benelux en Europese Unie
Een oppositieprocedure is een snelle en relatief eenvoudige procedure waarmee de oudere merkhouder bezwaar kan maken tegen de inschrijving in het merkenregister van een jonger merk dat verwarringwekkend overeenstemt met het oudere merk. Indien de oppositieprocedure succesvol wordt afgerond dan wordt het jongere merk niet ingeschreven. Een oppositie procedure is relatief goedkoop en onze merken specialisten helpen je hier graag bij. De wettelijke grondslag van de oppositie is te vinden in artikel 2.14 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). De oppositie procedure tegen een Benelux merkdepot dient binnen 2 maanden na de publicatie van het merk te worden ingesteld. Bij een Europees merkdepot duurt de oppositie periode 3 maanden. Indien er binnen deze termijnen geen oppositie wordt ingesteld dan kunnen we nog een procedure starten bij de civiele rechter.

Gerechtelijke procedure
Het voordeel van een gerechtelijke procedure is dat de rechter kan beslissen dat het merk niet wordt ingeschreven in het merkenregister maar ook dat de inbreukmaker het daadwerkelijk gebruikt van de naam dient te staken op straffe van een dwangsom. Een ander voordeel is dat de verliezende partij de redelijke en evenredige kosten dient te betalen van de winnende partij. Dit volgt uit artikel 1019h Rv. De rechtbank heeft een richtlijn afgegeven voor deze kosten, de zogenaamde indicatietarieven.

Arbitrage
Heeft iemand jouw domeinnaam geclaimd en wil je die opeisen? Heb jij een eerdere handelsnaam of merknaam. Heeft de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en is de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt deze te kwader trouw gebruikt? In dat geval kunnen de specialisten van LegalMatters.com een arbitrage procedure aanhangig maken. 

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.